Algemene informatie

Lagere energiekosten, meer wooncomfort, minder CO2-uitstoot

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De vijftien woningen in fase 3h worden al gasloos uitgevoerd. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard bouw-concept worden huizen al voorzien van optimale isolatie, slimme temperatuurregeling, balansventilatie en lage temperatuurverwarming. Hierdoor is de woning ook meteen klaar voor aansluiting van andere duurzame installaties. Uiteraard konden deze extra opties, waaronder zonnepanelen en warmteterugwinning, ook direct worden toegepast.

Gasrekening verleden tijd

In Reigersborg Noord fase 3h hebben wij onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid gebundeld waardoor de woningen klaar zijn voor een schone toekomst. Naast alle eerder genoemde maatregelen worden deze woningen voorzien van een luchtwarmtepomp en een aantal zonnepanelen. U gaat dus geen gas verbruiken, maar stroom. Dit wekt u gedeeltelijk zelf op, terwijl de gasnota verleden tijd is.

Gemiddelde besparingen

U bent op jaarbasis € 110,- tot € 290,- goedkoper uit (o.b.v. gasprijs 79 cent m3 en stroom 23 cent kwh). Het koken vraagt slechts een klein deel van het totale energieverbruik. Een gasfornuis verbruikt op jaarbasis gemiddeld 37 m3 gas en een inductiekookplaat 175 kWh. De warmtepomp kan ook ingezet worden voor actieve koeling, maar dan stijgen uiteraard de verbruikskosten.*

* Informatie op deze pagina is afkomstig van de website www.energiebesparendoejenu.nl van de Rijksoverheid. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie.

De woningen worden uitgevoerd met luxe sanitair uit de Duravit D-Code serie, kwalitatief hoogwaardig sanitair met een tijdloos design.

Closetcombinatie
• verglaasd wandcloset met Grohe inbouwreservoir met spoelonderbreking
• zitting met deksel

Douche
• Grohe Costa douchemeng-kraan zonder omstel
• Grohe glijstangcombinatie met waterbesparende handdouche Wastafel
• verglaasde kristalporseleinen wastafel
• Grohe Costa wastafelmeng-kraan met hoge uitloop
• wandafvoer en sifon

De afbeeldingen van sanitair en tegelwerk betreffen showroomop-stellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:
• 
gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
• 
de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
• 
bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
• 
wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Prijsstijgingen

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Loon-  en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Gescheiden koop en aanneming

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan u voorgelegd.  De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen  u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer.

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digitaal toegestuurd van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen alvorens u overgaat tot aankoop.

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht u zich  tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning,  behoudens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Wat betaalt u wanneer?

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom voor de te bouwen  woning. Als u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaalt u alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens  in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt,  ontvangt u een factuur, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de betaling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de financier zorg dragen voor betaling.

Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft getekend en na de start van de  bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij eigendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds  verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactureerd zoals hierboven beschreven.

Wilt u een vakkundig advies over welke hypotheek het beste bij u past?
Heeft u de woningbrochure(s) bekeken en lijkt het u wel wat maar vraagt u zich af of u dit kunt betalen? Hoe het werkt met NHG? Hoe het zit met de bouwtermijnen en het financieren van de meerwerkopties? Maak dan een afspraak bij een adviseur van Hét Hypotheekbureau, gevestigd in hartje Hoorn op het Breed 36. Dit kan eventueel ’s avonds of op zaterdag en misschien wel bij u thuis. Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt!

Breed 36, Hoorn
telefoonnummer 0229 233 133
info@hethypotheekbureau.nl

Ook bij nieuwbouw is Grando uw partner!
Grando Keukens & Bad is sinds 1991 aan De Factorij 55 in Hoorn gevestigd. Aangesloten bij de landelijke Grando formule, maar met twee eigen ondernemers in de zaak! Dat garandeert kwaliteit in het ontwerp én de uitvoering, een persoonlijke begeleiding en dat tegen een scherpe prijs. Service en vakmanschap bij het maken van keukens en badkamers zijn bij hun uiterst belangrijk. Met een eigen ontwerp- en montageteam kunnen dromen worden gerealiseerd, ook in uw nieuwbouwwoning!  Zij regelen voor u alle voorbereidingen.

Bij de aankoop van een woning in Buitenplaats ontvangt u een boekje van Grando waarin enkele voorbeeldopstellingen staan. Grando Hoorn heeft een enorme showroom van 1650 m2 met maar liefst 50 keuken- en 15 badkameropstellingen, voor al uw inspiratie. Neem bij uw bezoek aan de showroom uw maatschets mee. Dan maken zij voor u een perfect ontwerp en presenteren dit door middel van een 3-dimensionale tekening.