Algemene informatie

ZeemanVastgoed ontwikkelt duurzaam

Een schone toekomst is belangrijk. Niet alleen voor u maar ook voor volgende generaties. Om een leefbare toekomst zeker te stellen, moeten we nu maatregelen nemen. ZeemanVastgoed draagt hieraan bij door huizen te ontwikkelen volgens een duurzaam concept, waardoor uw huis klaar is voor een schone toekomst. En dat maakt uw huis comfortabel, besparend en duurzaam in verbruik.

Duurzaam concept
Binnen het duurzame concept wordt bijvoorbeeld een eengezinswoning standaard voorzien van slimme temperatuurregeling, bewoners afhankelijke ventilatie en Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Door de toepassing van LTV kunt u uw huis nu of in de toekomst nog duurzamer maken door hier een duurzame energie-installatie op aan te laten sluiten. Uw huis is vandaag al klaar voor de techniek van morgen. Het duurzame concept verlaagt uw energieverbruik en verhoogt uw comfort.

Extra opties
ZeemanVastgoed biedt kopers een extra pakket maatregelen aan om huizen nog duurzamer te maken. U kunt kiezen uit verschillende opties. De ‘duurzame’ optielijst wordt in overleg met u samengesteld vanuit het duurzame concept.

Besparing
Door slim gebruik te maken van energiemaatregelen zorgt u niet alleen voor een betere toekomst, maar bespaart u uiteindelijk ook op uw energiekosten. Nog meer voordeel haalt u uit uw hypotheek. Met een duurzaam huis kunt u extra financieringsruimte krijgen. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De woningen worden uitgevoerd met luxe sanitair uit de Duravit D-Code serie, kwalitatief hoogwaardig sanitair met een tijdloos design.

Closetcombinatie
• verglaasd wandcloset met Grohe inbouwreservoir met spoelonderbreking
• zitting met deksel

Douche
• Grohe Costa douchemeng-kraan zonder omstel
• Grohe glijstangcombinatie met waterbesparende handdouche Wastafel
• verglaasde kristalporseleinen wastafel
• Grohe Costa wastafelmeng-kraan met hoge uitloop
• wandafvoer en sifon

De afbeeldingen van sanitair en tegelwerk betreffen showroomop-stellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:
• 
gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
• 
de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
• 
bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
• 
wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!