‘Laat gekke fratsen maar weg.’ Dat is misschien wel de belangrijkste uitkomst van de wooninventarisatie-avond die gemeente Drechterland en ZeemanVastgoed 23 januari jl. gezamenlijk organiseerden. Aan de hand van een enquête en visuele impressies konden bezoekers hun wensen uitspreken voor het toekomstige nieuwbouwplan Reigersborg Zuid V in Hoogkarspel. Meer traditionele opties genieten een sterke voorkeur; de nuchtere Westfries heeft gesproken.

Bijzonder aan dit initiatief is de fase waarin het plaatsvond. Waar inspraak van geïnteresseerden vaak pas wordt toegelaten wanneer de wijkopzet en woningtypen al zijn ontworpen, werd hun mening nu al gepolst voordat er ook maar één tekening klaar is. De enige uitgangspunten waren referentiebeelden van mogelijke woningen en een grove schets van de wijk. Bezoekers kregen vragen over elk aspect: woningtype, architectuur, kavelgrootte, duurzaamheid, prijzen, openbare ruimte en groenvoorzieningen. De opbrengst: tachtig ingevulde enquêtes met waardevolle informatie.

Flexibele kavelgrootte
Vooraf hadden de gemeente en ZeemanVastgoed aangegeven dat zij een duurzaam en lommerrijk ingerichte wijk voor ogen hebben, met ongeveer negentig woningen, van rijenwoningen tot woningen op royale kavels, en een paar uitgesproken grote kavels  wel 1.500 vierkante meter groot. Die laatste kavels liggen in een bospark, om zo de woonwijk geleidelijk over te laten gaan naar het groene agrarisch gebied. De ruime opzet valt op zich in goede aarde, maar slechts zeven procent ziet zo’n enorme tuin zitten. ‘Het gros vindt drie- tot zevenhonderd vierkante meter voor een vrije bouwkavel voldoende. En de vraag varieert’, licht de gemeente Drechterland toe. Het antwoord: flexibele kavelgrootte. ‘De vrije bouwkavels krijgen een vaste diepte, maar de koper bepaalt de breedte. Alle andere percelen blijven ook ruim, evenals de wijkopzet. Én we kunnen dan meer dan negentig woningen aanbieden.’

Traditionele keuzes

Op grond van het beeldkwaliteitsplan, dat was opgesteld door de stedenbouwkundige adviseur, werden de bezoekers uitgedaagd om te kiezen uit verschillende architectuurstijlen. Van de vijf soorten viel de uitgesproken moderne variant veel minder  in de smaak. Qua materiaalgebruik houdt men het graag bij baksteen, hooguit afgewisseld met hout of kunststof. Ook voor het openbaar gebied werden vooral traditionele uitvoeringen aangewezen, zoals gewone parkeerplaatsen in plaats van groene, halfopen verharding voor betere hemelwaterberging. ZeemanVastgoed: ‘Mensen willen geen gekkigheid. Dat past bij de Westfriese nuchterheid, maar ook bij de bestedingsruimte die de deelnemers aanvinkten. Toch moeten we rekening houden met een duurzame ontwikkeling van de wijk.’

Gasvrij
De meeste deelnemers waren 45 jaar en ouder. Dit sluit aan op het aanbod, dat vooral bestaat uit tweekappers en vrijstaande woningen, maar ook gelijkvloerse woningen en seniorenappartementen. De vraag naar de twee laatstgenoemde typen bleek tweemaal zo hoog als verwacht. Alle woningen in Reigersborg Zuid V worden gasvrij gebouwd. Driekwart van de geïnteresseerden bleek  bereid om tegen lagere rente extra geld te lenen om hun woning nóg duurzamer te maken. Zeeman Vastgoed: ‘Ook daar gaan we samen met de gemeente zeker werk van maken. Fiscaal is het mogelijk.’ Andere gewilde punten die de gemeente en de ontwikkelaars meenemen in de verdere uitwerking zijn natuurlijke speelelementen, wonen aan doorvaarbaar water, garage met binnendoorgang en erfafscheidingen met een natuurlijke uitstraling.

Vervolg
Gemeente Drechterland en ZeemanVastgoed gaan de uitkomsten van de wooninventarisatie-avond bespreken en meenemen in het op te stellen ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens gaan de ontwerpers aan de slag met een voorlopig ontwerp van wijk en woningen. Hierop volgt een tweede inspraakavond om te toetsen of de juiste vertaalslag is gemaakt. De partners verwachten dat het bestemmingsplan nog dit kalenderjaar kan worden vastgesteld.